phản mầm non
 - Phản mầm non
- Sử dụng: cho học sinh trường mầm non
- chất liệu gỗ tự nhiên ghép thanh
- Kích thước 80cm x 1.2m
- 4 góc sử dụng bản lề bằng nhựa chắc chắn
- Có thể chồng xếp lên nhau rất gọn
Sản phẩm tương tự - Phản mầm non gỗ ghép thanh
- Chất liệu gỗ tự nhiên
- Không có bản lề
- Kích thước 80cm x 1.2m

- Giường lưới
- Chất liệu nhựa
- Bền, nhẹ, cơ động
- sử dụng cho trẻ mầm non
Chat trên Facebook